El teatre contemporani és cosa de vells. Un homenatge a Josep Lluís Sirera